Sådan kan vi hjælpe dig
som iværksætter

Sådan hjælper vi dig

Level 1 er for dig, der har en god idé, men endnu ikke er startet op på din virksomhed. Du søger informationer om livet som iværksætter og hvordan man opstarter egen virksomhed. På dette level har du ofte behov for sparring på din forretningsidé og måske har du brug for rådgivning fra en revisor eller en advokat omkring opstarten af din virksomhed.
Level 2 er for dig, der har et nyoprettet et CVR-nummer eller netop er begyndt det dybere arbejde med din virksomhed. Din iværksættererfaring er lille og du har derfor brug for sparring med en iværksætterkonsulent omkring din virksomhed. Du arbejder som oftest endnu ikke fuld tid på din virksomhed, men vil gerne være tilknyttet iværksættermiljøer for at skabe netværk til andre iværksættere. På dette level har du ofte også brug for løbende rådgivning med revisor og advokater.
Level 3 er for dig, der arbejder målrettet og fokuseret med din virksomhed. Du prioriterer din virksomhed og ligger meget tid i arbejdet med denne. Dine overvejelser går måske på at reducere din arbejdsmængde på dit nuværende arbejde for at arbejde endnu mere med din virksomhed. Dine behov i denne fase er at komme fast i iværksættermiljøer og have adgang til iværksætterkonsulenter samt rådgivere.

Disse guides kan måske hjælpe dig videre

Level 4 er for dig, der arbejder fuld tid med din virksomhed. Du er bevidst om, at du ved at have en fast tilknytning til et iværksættermiljø kan udvikle din virksomhed mere. Du ønsker professionel sparring på måden du driver din virksomhed på og ønsker også at arbejde med din egen rolle som iværksætter og leder.
Level 5 er for dig, der ønsker at skalere din virksomhed. Du ser et tydeligt vækstpotentiale for din virksomhed eksempelvis i forhold til at indtrænge nye markeder eller komme dybere ind på eksisterende. Du ønsker professionel sparring med et advisory board, der besidder den erfaring du mangler. Du ønsker måske også hjælp til at afsøge mulighederne for investorer i forhold til at udnytte dit vækstpotentiale.

Disse guides kan måske hjælpe dig videre