Sådan kan vi hjælpe dig
som iværksætter

En eller flere ejere?

Hvad skal en ejeraftale indeholde?

Når flere ejere driver en virksomhed sammen, er det hensigtsmæssigt at have en ejeraftale, som regulerer forholdet mellem ejerne.

Som navnet antyder, er ejeraftalen en aftale mellem ejerne af en virksomhed. Ejeraftalen er med til at forventningsafstemme rettigheder, forpligtelser og ansvar mellem virksomhedens forskellige ejere.

Derfor er en ejeraftale vigtig

Ved udarbejdelsen af en ejeraftale skal ejerne drøfte, hvordan de vil drive virksomheden sammen fremadrettet, både når det går godt, men også hvis det går knap så godt. Værdien i den gode ejeraftale ligger i en sund forventningsafstemning mellem ejerne om rettigheder, forpligtelser og ansvar.

Ejeraftalen bør laves i ”fredstid”, men kommer til sin ret, hvis der undervejs opstår ufred. Ejeraftalen skal være ordentlig, fair og afbalanceret for alle parter, uanset om parterne har en lille eller stor ejerandel. Det sikrer, at alle ejere, på trods af eventuel forskellig ejerandel, behandles lige, både når de indtræder som ny ejer, og hvis de på et senere tidspunkt eventuelt træder ud igen.

Formålet med ejeraftalen er at varetage såvel den enkelte ejers som virksomhedens interesser. Det er vigtigt at sikre, at virksomheden har et solidt fundament, selvom der eventuelt måtte opstå sygdom eller uenigheder i ejerkredsen undervejs.

Hvad skal ejeraftalen indeholde?

Der er flere elementer, der med fordel kan medtages i ejeraftalen. Advokat Humle Pugh, fra Penta Advokater lister her nogle eksempler:

 • Finansiering
  Ejerne bør forventningsafstemme, hvorledes selskabet skal finansieres. Skal man som ejer kautionere for en kassekredit eller ej? Skal man låne penge til selskabet, og i givet fald hvordan og hvornår skal disse penge betales tilbage?
 • Ledelse og beslutninger
  Hvem skal bestemme i virksomheden? Skal der være en bestyrelse, eller en direktion? Har man som ejer ret til at sidde i bestyrelsen eller direktionen, og hvor tit skal man mødes for at drøfte virksomhedens forhold? Hvem kan træffe beslutninger om hvilke ting? Skal beslutninger afgøres af flertal, af majoriteten eller i enighed?
 • Arbejdsforpligtelser
  Hvor meget skal de enkelte ejere hver især arbejde i virksomheden, hvordan skal de aflønnes herfor og hvilke ansvarsområder skal de varetage?
 • Exit som ejer
  Hvordan kommer en ejer ud af virksomheden igen? Skal de eksisterende ejere have forkøbsret? Hvordan skal kapitalandele vurderes? Skal ejere være underlagt konkurrence- og kundeklausuler? Skal majoriteten have mulighed for at sælge hele virksomheden?
 • Særeje
  Skal ejerandelen være særeje, så den ikke indgår i fællesformuen i tilfælde af, at den pågældende ejer bliver skilt?

Ovennævnte er blot eksempler på nogle af de elementer, der kan indgå i en ejeraftale. Fælles for dem er, at de skal skabe en forventningsafstemning mellem ejerne samt varetage såvel ejernes som virksomhedens interesser.

Denne guide er leveret af Penta Advokater, der er en del af vores rådgivernetværk. Deres hjælp er uundværligt i vores arbejde med iværksætteri, hvor de deler ud af deres viden og stiller deres kompetencer til rådighed for vores iværksættere.

Penta Advokater

Esbjerg/Ribe