Sådan kan vi hjælpe dig
som iværksætter

Fakturering

Fakturering for iværksættere

Er du allerede nu sprunget ud som iværksætter, eller overvejer du opstart af egen virksomhed, er det vigtigt, at du kender til fakturering. Fakturering skal specificere dine kunders betalinger. Det er derfor din startup-virksomheds svar på en ’regning’. Fakturering er en vigtig del af bogføringen og skal indeholde en række oplysninger om data, fakturanummer, navn, ydelse, CVR-nr. m.m.

Der gælder en række momsmæssige fakturaregler, som bestemmer, hvilke oplysninger en faktura skal indeholde. Her gælder følgende – også for iværksættere:

  • Udstedelsesdato (fakturadato).
  • Fakturanummer (et fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier).
  • Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr.).
  • Sælgers navn og adresse.
  • Købers navn og adresse.
  • Mængden og arten af de leverede varer og/eller ydelser.
  • Leveringsdato (hvis denne er forskellig fra fakturadatoen).
  • Momsgrundlaget, det vil sige pris pr. enhed uden moms, evt. prisnedslag og rabatter mv., hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
  • Den gældende momssats.
  • Det momsbeløb, der skal betales.

Af hensyn til din startup-virksomheds likviditet bør du sende en faktura hurtigst muligt, efter du har leveret en vare eller service til kunden. Jo hurtigere fakturaen bliver sendt, jo hurtigere vil du naturligvis også have pengene i kassen – og dette er især vigtigt, når du starter op som selvstændig iværksætter.

BDO Revision

Esbjerg

Denne guide er leveret af BDO revision som er en en del af vores rådgivernetværk. Deres hjælp er uundværligt i vores arbejde med iværksætteri, hvor de deler ud af deres viden og stiller deres kompetencer til rådighed for vores iværksættere.