Sådan kan vi hjælpe dig
som iværksætter

30. september

Esbjergs nye iværksætterhus blev indviet med store forventninger

Den officielle indvielse af Esbjergs nye iværksætterhus Riggen blev torsdag eftermiddag markeret ved en velbesøgt åbningsreception. Esbjergs borgmester, Lauritzen Fondens formand og Business Esbjergs formand har alle store forventninger til huset, som bliver et stort rygstød for iværksætteriet i kommunen.

Iværksætteriet i Esbjerg Kommune får nu et stort løft og gode betingelser for at udvikle sig i en positiv retning. Torsdag eftermiddag blev det nye Iværksætterhus Riggen nemlig officielt indviet og står nu for alvor klar til at hjælpe iværksættere videre med deres virksomhed og forretningsidé.

Ved en velbesøgt åbningsreception var smilene derfor også store hos såvel de mange fremmødte gæster – deriblandt Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen – som de tre åbningstalere, Business Esbjerg-formand Flemming Enevoldsen, Lauritzen Fondens formand Jens Ditlev Lauritzen og Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen.

”Som bestyrelsesformand i en erhvervsdrivende fond med rødder her i byen, er jeg utrolig stolt af at stå her i dag og være med til at søsætte et iværksætterhus, som skal danne rammerne for nyskabende ideer, samarbejder på tværs af lokale ildsjæle og muliggøre nye innovative fællesskaber, der skal bidrage til udviklingen af morgendagens løsninger,” lød det fra formanden for Lauritzen Fonden, som sammen med Esbjerg Kommune støtter Riggen økonomisk, mens Business Esbjerg står for driften.

Jens Ditlev Lauritzen understregede i samme ombæring, at det for ham også personligt betød rigtig meget, at Lauritzen-gruppen kunne give tilbage til byen, hvor det hele startede. Det var nemlig her hans driftige tipoldefar Jørgen Lauritzen og hans søn Ditlev Lauritzen byggede forretningen op i slutningen af 1800-tallet.

Iværksætterhuset Riggen er Esbjerg nye iværksætterhus, hvor der sættes rammerne for både kommende, nye og etablerede iværksættere. Der skal skabes flere nye virksomheder, flere arbejdspladser, mere innovation og skabe en platform for, at iværksætterne bliver i Esbjerg Kommune. Målet er at skabe et grundlag for den fortsatte kommercielle udvikling for den enkelte virksomhed og dermed at gøre dem flyvedygtige.

Iværksætterhuset Riggen er i en 4 års projektperiode støttet af Lauritzen Fonden, Business Esbjerg og Esbjerg Kommune.

Skal være blandt de bedste

Ambitionen for Riggen er at have et iværksætterhus, hvor rammer, udviklingsmiljø og samarbejder understøtter iværksætterne og gør dem flyvedygtige, hvilket vil bidrage til flere lokale vækstvirksomheder og dermed til flere arbejdspladser.

”Tanken om et center for iværksætteri – altså et fysisk sted – har været undervejs i flere år. Vi tror på, at dét at have et samlet sted giver dynamik og inspiration – og det kan vi allerede se er tilfældet,” forklarede Business Esbjergs formand Flemming Enevoldsen og fortalte, at man på Riggen allerede er tyvstartet, så iværksætteriet har været i gang i nogle måneder med arrangementer og indflyttede iværksættere.

Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen pegede på, at iværksætterhuset skal være med til at indfri byrådets ambitioner om at skabe de optimale vilkår for kommunens iværksættere.

”Målet er, at vi skal være blandt de bedste, når det handler om at tiltrække, motivere og understøtte iværksættere. Med lokalerne får iværksættermiljøet et stærkt fundament at stå på og selvfølgelig bevæge sig fra. Håbet er, at Riggen kan være med til at styrke iværksætterkulturen og få den til at blomstre endnu mere. Det skulle gerne resultere i endnu flere iværksættere med mod på at stævne ud på egen hånd. Her er Riggen klar til at hjælpe gennem de mange faser, der venter i iværksætterprocessen,” lød det fra Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen om iværksætterhusets rolle.