Sådan kan vi hjælpe dig
som iværksætter

17. Maj 2021

Esbjerg har haltet efter: Nu har vi rammerne til at skabe flere iværksættere

Antallet af nystartede virksomheder i Esbjerg Kommune halter efter gennemsnittet på landsplan og i de andre store danske kommuner. Nu skal udviklingen vendes og her er iværksætterhuset Riggen en afgørende brik, da kommunens iværksættere hermed har fået rammerne og miljøet, der kan skabe grobund for flere nye virksomheder.

11,1. Så mange nystartede virksomheder så dagens lys pr. 1.000 indbygger i Esbjerg Kommune i 2020, viser en undersøgelse lavet af Business Esbjerg. Og det tal, som også kaldes iværksætterraten, er for lavt.

Faktisk er tallet både under landsgennemsnittet og det laveste blandt de ti største kommuner i Danmark, hvor København indtager førstepladsen med 20 nystartede virksomheder pr. 1.000 indbyggere, mens Frederiksberg og Aarhus ligger på hhv. anden- og tredjepladsen. Helt præcist blev det til 756 nystartede virksomheder i Esbjerg Kommune i løbet af 2020.

Både iværksætterraten, placeringen og antallet af nystartede virksomheder skal meget gerne forbedres, så Esbjerg Kommune nærmer sig de andre byer på listen og kommer tættere på landsgennemsnittet på 14,5, forklarer Business Esbjergs udviklingschef Randi Høxbro.

”Det er klart, at det ikke er tilfredsstillende, at Esbjerg er placeret i bunden af listen. Vi ser selvfølgelig meget gerne, at der er endnu flere, som ønsker og ikke mindst lykkes med at starte egen virksomhed her i kommunen. Derfor prioriterer vi også iværksætterområdet meget højt, så vi gør det endnu mere attraktivt at blive iværksætter og starte egen virksomhed her,” siger Randi Høxbro, som samtidig understreger, at succeskriteriet ikke alene handler om at skabe så mange iværksættere som muligt.

”Det er også afgørende at se på overlevelsesraten, dvs. hvor mange af de nystartede virksomheder der overlever de første tre-fire år samt på, hvor stor jobskabelsen er i virksomhederne. Vi skal udvikle flere levedygtige vækstvirksomheder, da iværksætterne jo skal være med til at skabe fremtidens arbejdspladser.”

 

Din Kontaktperson

17. Maj 2021

Riggen sikre udviklingsmuligheder for iværksættere!

Iværksætterhus skal skabe stærkt fundament

Det tydeligste eksempel på Business Esbjergs øgede prioritering af iværksætterområdet er det nye iværksætterhus Riggen, som skal blive regionens førende platform for iværksættere.

Riggen har for nylig budt velkommen til de første af de i alt 16 iværksættere, der skal have fast plads i huset, som også vil huse ti såkaldte ”flyverpladser” for løst-tilknyttede iværksættere, studerende og idémagere. Derudover er huset også begyndt at afholde de første af et væld af fysiske arrangementer, som er på programmet.

”Vores mål er, at vi i gennemsnit hvert år gør 15-20 virksomheder flyvedygtige og skaber et grundlag for den fortsatte kommercielle udvikling for den enkelte virksomhed. Samlet set forventer vi, at Riggen hvert år i forbindelse med de mange forskellige aktiviteter og arrangementer vil komme i kontakt med mere end 100 iværksættere og iværksætterspirer,” fortæller Randi Høxbro.

Hun tror, at Riggen på sigt vil blive en katalysator for iværksætteriet i Esbjerg Kommune og vil skubbe på en god udvikling, så Esbjerg kan lykkes med at øge antallet af idemagere og iværksættere, der starter virksomhed.

”Med iværksætterhuset har vi nu et fysisk miljø, hvor der er mulighed for arbejdsplads, iværksættercafé, aktiviteter, foredrag, vækstforløb mm. Vi får et stort udbud af tilbud og aktiviteter, der skal støtte op omkring iværksættere i Esbjerg kommune og vil bidrage til at udvikle iværksættermiljøet, så vi kan indfri vores målsætning om, at vi i Esbjerg skal være førende inden for vejledning og sparring til iværksættere på ethvert niveau,” lyder håbet og ambitionen fra Business Esbjergs udviklingschef.

*Om undersøgelsen

En ny virksomhed dækker i undersøgelsen over nyregistrerede enkeltmandsvirksomheder, anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), iværksætterselskaber (IVS), interessentskaber (I/S) eller personligt ejet mindre virksomheder (PMV) i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Det er ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS), men de, der er stiftet i 2019, indgår i undersøgelsen. En registrering i CVR dækker over etablering af nye virksomheder, skifte i virksomhedsform, omregistreringer, genstarter m.v. i eksisterende virksomheder. Holdingselskaber indgår ikke i undersøgelsen. Antallet af nye virksomheder pr. 1.000 indbyggere fremkommer ved at sammenholde antallet af nye virksomheder med antal borgere i alderen 18-64 år primo første kvartal. Denne aldersgruppe er valgt, fordi man skal være 18 år for at få et CVR-nummer, og fordi den tidligst mulige folkepensionsalder er 65 år.