Sådan kan vi hjælpe dig
som iværksætter

Bogføringsprocedurer

Bogføringsprocedurer

Med den nye bogføringslov er der kommet nye krav til beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer. Reglerne trådte i kraft pr. 01.01.2023.

Det kan lyde meget kompliceret, men i bund og grund handler det om at du skal lave en procedure for bogføring. Hvis du følger det nedenstående, er du godt i mål. Nederst på siden finder du et link til Erhvervsstyrelsens skabelon som du kan gøre brug af.

Bogføringsproceduren skal indeholde beskrivelse af:

  • Procedurer for at sikre løbende registrering af transaktioner.
  • Procedurer for at sikre, at regnskabsmateriale opbevares på betryggende vis.
  • Hvilke medarbejdere der er ansvarlige for procedurerne.
  • Gælder for regnskabspligtige virksomheder (regnskabsklasse B – D) og personligt drevne virksomheder (regnskabsklasse A) med en nettoomsætning over 300.000 kr.
  • Tilsvarende bestemmelse i gammel lov. Kunne undlades, hvis brug af standardsystem og it-leverandøren havde en beskrivelse (gælder ikke længere efter ny lov).

Hvilke virksomheder har pligt til at beskrive deres bogføringsprocedurer?
Efter § 6 i bogføringsloven skal virksomheder, der efter årsregnskabslovens § 3, stk. 1, har pligt til at aflægge en årsrapport, eller hvor nettoomsætningen i to på hinanden følgende indkomstår overstiger 300.000 kr., skal under hensyn til § 5, stk. 2, udarbejde en beskrivelse af

Den nye bogføringslov, som blev vedtaget i maj 2022, indeholder krav om, at alle virksomheder omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B-D og virksomheder i regnskabsklasse A, som i to på hinanden følgende indkomstår har en nettoomsætning, som overstiger 300.000 kr., skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens
bogføringsprocedurer. Kravet trådte i kraft den 1. juli 2022, men virksomhederne kan vente med at opfylde kravet til det førstkommende nye regnskabsår efter, at Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en skabelon til beskrivelsen. Erhvervsstyrelsen udsendte den 30. september 2022 en skabelon med tilhørende vejledningstekst. For virksomheder med kalenderår som regnskabsår skal beskrivelsen derfor være klar senest den 1. januar 2023. (Startende med de virksomheder med balancedag 30. oktober 2022).

Den guide er leveret af BDO Revision, der er en del af vores rådgivernetværk. Deres hjælp er uundværlig i vores arbejde med iværksætteri, hvor de deler ud af deres viden og stiller deres kompetencer til rådighed for vores iværksættere.

BDO Revision

Esbjerg

Mød andre iværksættere og få rådgivning

Du kan frit deltage på de månedlige iværksættercaféer, som altid ligger den første torsdag i hver måned. Det giver dig mulighed for at få løbende sparring samt svar på aktuelle spørgsmål, der trænger sig på i forhold til din virksomhed.